Współczesna wizja Wolnej Polski, odrodzenia narodowego i władzy idealnej!

„Daj mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy jego prawa.” – Mayer Amschel Rothschild

Wstęp

Komunikacja międzyludzka opiera się na pewnych powszechnie znanych definicjach, które są publicznie dyskutowane i udostępniane na wikipedii, ripedii, etc (zgodnie z zasadą, że im więcej róznych niezależnych od siebie źródeł tym prawda jest lepiej widoczna). W większości przypadków dla zwykłego zjadacza chleba to wystarcza do poprawnego porozumiewania się z własnym środowiskiem. Niestety trzeba sobie również zdać sprawę że w pewnych sytuacjach, gdy należy wytłumaczyć coś obcym kulturom lub narodom, to powszechne definicje często są niewystarczające, niejednoznaczne, wprowadzające w błąd lub zwyczajnie niepoprawne. Przykładowo terminy: losowość lub nieskończoność są to czysto abstrakcyjne pojęcia nie istniejące w rzeczywistości. Można jedynie wskazać co nie jest losowe lub nie jest nieskończone ale to jedynie sprowadza problem do sprzeczności. Należy pamiętać, że tylko w pewnych ściśle teoretycznych zastosowaniach tak jak w matematyce czy statystyce, można stosować tego typu uogólnienia. W praktyce bowiem nigdy nie da się zaimplementować czysto losowego algorytmu czy dotknąć fizycznie granicy nieskończoności, ale kto tak naprawde się tym przejmuje poza naukowcami? Podobnie rzecz wygląda w świecie polityki, która de facto zawdzięcza swoje istnienie dzięki tego typu, głównie sztucznie wykreowanym, efektom niejasności, absurdów i sprzeczności. Mogłoby sie wydawać nawet, że gdyby było inaczej to nie mielibyśmy żadnych konfliktów, wojen i nieporozumień, bo wszystkie pojęcia by były jasne i klarowne dla każdego niezależnie od światopoglądu. Oczywiście idealnego świata nie da się zbudować tak jak przykładowo nie da się zaprogramować bezbłędnej aplikacji komputerowej. Jednakże w przeciwieństwie do polityki, świat informatyczny można dowolnie symulować i sprawnie udoskanalać aby osiągnąć stan względnie stabilny, bezpieczny, uczciwy i odporny na błędy tj: GNU/Linux, Bitcoin, Git, etc. Zaś polityczne aplikacje to niebezpieczne eksperymenty na żywym organizmie, socjologiczne wirusy typu pseudo demokracje zachodnie, pseudo komunizmy azjatycki, pseudo monarchie w rajach podatkowych, pseudo anarchie na bliskim wschodzie oraz różnego rodzaju hybrydy religijno-finansowo-militarne jak w Rosji. Niestety od polityki nie można sie oderwać i wyjechać w bieszczady, bo wkrótce może się okazać że nie będzie dokąd uciekać. Poza tym Polacy to mądry, silny i dumny naród, który jak do tej pory skutecznie broni swoich wiekowych tradycji i wartości wolnościowych, niezależnie od wrogich metod stosowanych przez naszych dawnych czy obecnych okupantów. Jak mawiał Wysocki: „Nasz naród jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi. Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi…”.


Architektura władzy

Wszystkie znane cywilizacje opierają się na kulcie władzy. Kiedyś wierzono w nadprzyrodzone umiejętności przywódcy który jedynie potrafił przewidywać zaćmienia słońca i straszyć tym innych. Dzisiaj wierzymy w instytucjonalnych ministrów, niewidzialne ręce rynku i antydemokratyczne wybory. Jak łatwo zauważyć w dziejach całej ludzkości władza należy do tego który jest wstanie ogłupić większą ilość ludności. Jest to dość prymitywne zjawisko, dlatego wydaje się że ten schemat już został wyczerpany. Tylko idiota będzie wierzył w jakieś czekające na niego dziewice w zaświatach, czy w uczciwość polityków. Niemniej jednak jakaś władza jest wskazana, bo człowiek tj mrówka, sardynka czy wilk to zwierze stadne i solidarnie w grupie powinien być szczęśliwszy i bardziej wydajny. Problem polega na sprawiedliwości, elastyczności i skalowalności władzy. W jaki sposób zebrać odpowiednią ilość społeczeństwa oraz w jaki sposób nimi prawidłowo zarządzać aby nie tracić wydajności i przejrzystości przy dynamicznie zmieniającej się liczebności danej populacji? Przed odpowiedzią na to pytanie należałoby najpierw przeanalizować poniższe trzy pojęcia zasadnicze, czym jest tak naprawde…

Państwo – „organizacja mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.”

Naród – „wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków.”

Pieniądz – „towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów.”

Problem z podatkami polega na ich tajności, tylko banksterzy znają ich prawdziwą wartość i przeznaczenie, ale dzieki takim technologiom jak bitcoin i blockchain każdy miałby wgląd w czasie rzeczywistym co się dzieje z publicznymi pieniędzmi!


Analiza współczesności

W dzisiejszych czasach na całym świecie można zaobserwować polityczne zjawisko sztucznego odseparowania silnie skorelowanych ze sobą wcześniej wspomnianych trzech pojęć: państwa, narodu i pieniądza. Tj, rzekomo suwerenny naród Polski poprzez „nowoczesne” społeczeństwo multikulti konstytucyjnie pozbawiony jest kontrolowania własnych pieniędzy. Mamy do czynienia z paradoksem organizacji Państwa Polskiego działającego na szkode własnego narodu poprzez zewnętrzne instrumenty ekonomiczne. Zasada działania tej pokracznej kontrukcji jest podobna do zasady działania rzekomo demokratycznych wyborów, które pozbawione są wszelkiej nawet iluzorycznej kontroli obywatelskiej. Pojęcie demokracja w tym kontekście jest również sztucznie rozdzielana z procesem prawidłowego przebiegu wyborów. Ludzie krzycza, że trzeba organizować referenda lub wprowadzać JOWy i kłócić się wyłącznie o semantyke pytań, nie zastanawiając się nad technicznymi implementacjami samych wyborów, tak jakby te szczegóły były nieistotne, tak jakby budować dom ze słomy a nie z cegły i dyskusje przekierować jedynie na jaki kolor przemalować to coś. To głównie przez taką ignorancję Polska jako Państwo nie ma żadnych praktycznych instrumentów sprawowania władzy przez własny naród. Na domiar złego Polacy, poprzez bat sztucznie kreowanego pieniądza u naszych obecnych okupantów, są zmuszani do niewolniczego trybu życia we własnym kraju i w konsekwencji na wygnanie za granice. Obecna hegemonia banksterów, mimo że trwa już wiele dziesięcioleci i jest głównym winowajcą wojen światowych, jest bardzo niestabilna. Obecny globalny system finansowy musiał być wcześniej jakoś przetestowany czy faktycznie ma prawo działać, dlatego zbrojenie nazistów czy komunistów itp przez światowych banksterów było zwykłym socjologicznym eksperymentem, który trwa do dzisiaj. Naszczęście coraz wiecej ludzi przestaje wierzyć w bajki o wróżkach i zaczyna bardzo dokładnie interesować się nauką. Podobnie rzecz wygłada z systemem finansowym. Amerykański dolar drukowany na potęge w FED staje się powoli tym czym jest w rzeczywistości, czyli zwykłą makulaturą. Prawdziwa wartość pieniądza generowana jest z potencjału drzemiącego w silnym narodzie, który sprawiedliwie zarządza własnym Państwem. USA to bardzo młodziutki i głupiutki kraj wychowany na holywood’zkiej propagandzie w celu wykreowania psuedo ducha narodowego ze zlepka emigrantów, aby wspierał Izrael – bardzo nieudany sztuczny eksperyment w którym do tej pory światowe żydostwo jest mocno podzielone. Nie sztuką jest siłowe podbicie obcego terytorium, jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej, czy obecnie na Krymie lub w UE. Sztuka polega na utrzymaniu tam władzy i porządku. Plan nazistowski polegał na czystkach etnicznych, Rosjanie dbają o rusyfikacje Ukrainy, a polityka UE polega na degenerowaniu europejczyków ideaą multikulti, gender, etc. Wszystkie wymienione podejścia mają jeden cel – zabicie prawdziwego narodowego ducha w atakowanych krajach. Tylko wtedy ludzi można zniewalać jak stadem bydła, kolonizować, zmieniać ich historie, propagandowo ogłupiać, etc. Amerykańscy idianie wymarli, aryjscy niemcy podbici, francuzi zatopieni arabskimi imigrantami, a prawdziwi Polacy jeszcze się trzymają mimo setek lat tułaczki na wygnaniu, mimo rusyfikacji, germanizacji, multikulti, gender, imigracji, emigracji, etc. Warto walczyć o słuszną sprawę, bo tak jak w przypadku starożytnych faraonów, dzisiejsi masońscy / syjonistyczni banksterzy tracą grunt pod nogami. Władza imperialna przyjemna wyłącznie dla rządzących jest po prostu niesprawiedliwa, mało wydajna, kosztowna, przestarzała, niestabilna i niebezpieczna. Prywatna i niczym nie kontrolowana organizacja FED – mimo, że oficjalnie opętana walką z „rasizmem” jawnie wykazuje swoją hipokryzje:

Ciekawie prezentują się również niższe szczeble drabiny. Zapewne po wieloletniej tresurze wiele osób na samą taką uwagę może reagować z lękiem. Jest to lęk przed myślozbrodnią, czyli czysty Orwell. Tym bardziej warto zastanowić się nad obecną sytuacją: Rząd Światowy to jedno, a Rząd Światowy dla którego 99% ludzkości to zwykłe goje tak jak Palestyńczycy to drugie.


Wizja

Władza idealna to władza wolnościowa, sprawiedliwa dla wszystkich, elastyczna i skalowalna. Najważniejszym jej elementem jest tożsamość narodowa, kulturowa, językowa i historczyna. Na przykładzie Polski warto zastanowić się nad pewnymi składowymi charakteryzującymi Państwowość:

  1. Granice państwowe – twór czysto abstrakcyjny i przestarzały, w niektórych krajach przesuwany i nakreślany linijkami, służący celom głównie biurokratycznym.
  2. Religia – stanowi element światopoglądowy, szczególnie w kwestii obyczajowej. Religia powinna być narodowa, niezależna od podmiotów trzecich szczególnie finansowo. Tak jak pradawne religie słowian, które zajmowały się głównie sprawami etycznymi, filozoficznymi i duchowymi. Religia powinna kontrolować rozwój nauki szczególnie genetyki, bioinżynierii, żywności i zdrowia.
  3. Język ojczysty – środek przekazu, charakteryzujący daną narodowość. To nie zwykły interfejs przekazujący komunikat, język ojczysty jest dynamicznym tworem zawierającym w sobie bogactwo kulturowe i historyczne narodu, którego nie da się przetłumaczyć na obce języki.

Podsumowując, władza idealna powinna składać się ze spójnego społeczeństwa władającym swoim naturalnym językiem o własnej tożsamości narodowej i wyznającym wspólną religię. Naturalny polski system szlachecki z królem elekcyjnym przy współczesnym zapleczu technologicznym wydaje się na dzień dzisiejszy nalepszym rozwiązaniem do sprawowania władzy idealnej dla Narodu Polskiego. Zdecentralizowane szlacheckie obszary terytorialne rozsiane po całym świecie stanowiłyby autonomiczne ośrodki samorządowe, zarządzane w prawdziwie demokratyczny sposób tak jak przedstawiono to w poprzednim poście, a nie tak jak to wygląda w obecnie skorumpowanej III RP. Król wybierany by był spośród szlacheckich władz samorządowych i zatwierdzany przez cały Naród Polski poprzez ten sam w pełni demokratyczny system wyborczy: wyborca-PKW-blockchain. Władza króla i samorządowców opierałaby się głównie na wspieraniu wolnego handlu, przemysłu i obronności poprzez stanowienie logicznego, przejrzystego i formalnie weryfikowalnego prawa wg koncepcji DRY KISS zgodnego z obowiązującą religią państwową. Władza takiego państwa utrzymywana by była wyłącznie z publicznych podatków które kontrolowane są przez każdego obywatela poprzez własny zdecentralizowany system finansowy (coś na wzór bitcoin) – jedyny legalny środek płatniczy wewnątrz całej Rzeczpospolitej. Sprawy międzynarodowe i strategiczne dla całej Rzeczpospolitej uzgadniane by były wyłącznie na dworze królewskim. Wszystkie aktywności sprawowania władzy w Rzeczpospolitej: tajne i publiczne, szczegółowo muszą być rejestrowane w specjalnym Systemie Kontroli Państwa (taka hybryda aplikacji Git wraz z Blockchain i zapięczętowanym papierem urzędowym aby zapobiec obecnym patologiom). Ostatnim elementem władzy idealnej jest rola w pełni niezależnego w odrębie Państwa Polskiego Stańczyka, wybierana przez głowę kościoła i zatwierdzana przez cały Naród Polski w ten sam sposób jak wybieranie króla, ale nie w tym samym czasie! Instytucja Stańczyka utrzymywana również wyłącznie z publicznych podatków na podobnych zasadach jak finansowanie dworu królewskiego, odpowiedzialnaby była za krytyke i funkcjonowanie techniczne całej Rzeczpospolitej, zarządzanie Systemem Kontroli Państwa, Państwowej Kontroli Wyborów, Komisji Nauki, protokołami zdecentralizowanego systemu finansowego, etc – takie NIK z prawdziwego zdarzenia. Praca Stańczyka musi być w pełni publiczna i tak jak Król podlegała by tej samej szczegółowej rejestracji własnych planów i działań, które w całości przekazywaneby były ich następcom w celu kontynuowania spójnej polityki Państwa. Byli Stańczycy i byli Królowie zobowiązani by byli dożywotnio wspierać swoich następców w specjalnych radach mędrców Rzeczpospolitej składających się z wybitnych jednostek zasłużonych dla Narodu Polskiego. Najwiekszą innowacyjnością jednak jest stały, jawny, sprawiedliwy i bezpośredni kontakt z obywatelami. Przy otwartym systemie wyborczym, gdzie każdy może realnie wpływać na jego działanie obywatele Wolnej Polski maja gwarancje realnej kontroli własnego Państwa.

1% calej populacji świata posiada więcej pieniędzy niż pozostałe 99% ludności!


Zagrożenia

Multikulti, kwestia imigrantów, tęczowych rewolucji, zielonych oszołomów, powszechnego porno, etc to bardzo groźne socjoteczniczne metody zniewalania spójnych narodów. To co nie udało się do końca uzyskać po drugiej wojnie światowej, próbuje się na siłe wprowadzać poprzez tego typu sztuczne problemy. Celem jest wymieszanie społeczeństwa, aby nie było wstanie skutecznie się organizować i walczyć o swoje prawdziwe problemy egzystencjalne. Wzorowym obywatelem wladzy banksterskiej jest prymitywny amerykanin i jego konsumpcyjny tryb życia. Przeciętny mieszkaniec USA kończy swoją edukacje na poziomie podstawowym, bardzo ograniczony mentalnie w kwestii wyrażania własnych opinii – warzywny impotent polityczny. Codzienne potrzeby takiego człowieczka są bardzo prymitywne i szybko / tanio spełniane przez kolorowe reklamy, plastikowe jedzenie i wirtualne znajomości. Większość studentów, inżynierów, sportowców i naukowców pracujących w stanach jest importowana z za granicy, a najlepsze instytuty przemysłowe i naukowe są pod ścisła kontrolą rządową uzależnioną od banksterów. Tak wygląda idealny system wyzyskiwania ludności przez nieliczną grupke trzymającą władze absolutną w tak zwanej „nowoczesnej demokracji”. Europa powoli również dąży w tym kierunku: zniesienie granic, wspólna waluta, masowa asymilacja imigrantów, etc. Instytucja Państwa rzekomo demokratycznego ma jakieś wyimaginowane problemy techniczne z realizacją sprawiedliwych i wiarygodnych wyborów, ale działa nadwyraz sprawnie w kwestiach równomiernego rozmieszczania multikulti wraz z zapewnieniem im kompletnego socjalu na wiele lat niezbędnego do szybkiej i masowej reprodukcji. Za 10-20lat każda z tych rodzin multikulti licząca średnio piątke dorosłych już dzieciaków (jak to ma miejsce obecnie w Norwegi, Szwecji, Francji, etc) naturalnych lub invitro będzie stanowiła większość w wymieranych już starych narodach europejskich, dla których nie ilość ale jakość się liczy, nie wychowanie bezstresowe, ale świadome tradycyjne rodzicielstwo, które kreuje nie pionka systemu, ale lidera broniącego własnych praw.


Recepta

W obecnej sytuacji norodowe społeczeństwa są znacznie słabsze od mafijnych banksterów. Metodą dziel i rządź rozprasza się wszelkie zorganizowane zrywy, odcina się im finansowanie, publicznie szkaluje, ośmiesza i demotywuje tak jak ruch JOW po ostatnim żenującym referendum. Mainstream’owe media aktywnie cenzurują przekaz informacji, świadomie wprowadzają w błąd i z premedytacją manipulują opinią publiczną. Jakie są więc słabe punkty obecnego okupanta, jak się bronić? Najlepszą metodą są akcje dywersyjne, które cieżko namierzyć, uporządkować, sklasyfikować lub zaszufladkować. Naród żydowski identyfikuje się przez barbarzyńskie obrzezanie, dzięki temu są wstanie globalnie się rozpoznawać i nie dopuszczać obcych (takich jak Mickiewiczowski Konrada Wallendroda) do władzy. Polacy muszą dbać o swoją anonimowość, decentralizację i autonomie. Oddolnie trzeba walczyć z trującą żywnością nafaszerowaną chemikaliami i niczym nie kontrolowanym GMO, zagraniczne supermarkety zwolnione z podatków trzeba obłożyć nadprogramowymi stratami materialnymi, trzeba niszczyć nieuczciwą konkurencje na wszystkie sposoby. Jeśli banksterzy wspierają ataki terrorystyczne finansując ISIS, hurtową imigracje z Syrii, mordowanie cywili, etc dla swoich imperialnych korzyści, to prawdziwi polscy patrioci powinni zbojkotować ich instytucje bankowe, medialne, polityków, etc! Ludzie zatrudnieni w zachodnich korporacjach powinni atakować zaborce akcjami dywersyjnymi, od środka narażając firme na straty, to samo dotyczy się produktów powszechnego użycia, sieci hipermarketów, importowanych produktów, etc – należy aktywnie sprzeciwiać się patologiom poprzez ogólno-narodową konspiracje. W szczególności Polacy nie mogą dopuścić na martretowanie ich narodu we własnym kraju przez obecnych banskterskich okupantów. Każdy Polak musi się zbroić we własnym zakresie, trzeba liczyć tylko na siebie i organizować się z najbliższym otoczeniem, aby odpowiedio reagować na wrogość naszych obecnych okupantów.


Uwagi

Zaproponowana tutaj koncepcja sprawowania władzy przez wolnościowy Naród Polski mogłaby być błędnie interpretowana ze względu na powszechny problem definiowania pojęć tak jak zostało to naświetlone na wstępie. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości zastanówmy się nad poniższymi kwestiami:

Dyskryminacja – pojęcie bardzo rozmyte, tak jak antysemityzm zdefiniowany w poprzednim poście. To tak jakby słabsza drużyna, przegrywając w zawodach sportowych z silniejszymi skarżyła się że są dyskryminowani bo nie mogą wygrać ani nawet pomieszać składy, wtf?  Wolna Polska działająca według przedstawionego tutaj schematu bazuje wyłącznie na Narodzie Polskim i prawdziwych patriotach z przyczyn czysto organizacyjnych, technicznych i wydajnościowych. Wszelkie multikulti, gender i inne dewiacje rozbieżne z kulturą, religią i obyczajowością Narodu Polskiego osłabia struktury Państwa i inicjuje tylko niepotrzebne wewnętrzne konflikty, co widać wyraźnie na przykładzie odwiecznej konfrontacji żydowsko-islamskiej, itp. Jedynie silna i niezależna Wolna Polska jest wstanie wyciągnąć pomocną dłoń dla innych rzeczywistych problemów świata (ratownik również angażując się w akcje ratowniczą musi się do niej dobrze przygotować aby sam nie zginąć). Priorytetem jest kolejno: 1-rodzina/bliscy, 2-naród, 3-reszta. Poza tym Polska mentalność jest powszechnie znana na całym świecie za jej gościnność, łagodność, szlachetność, etc – zupełnie odmienna od dwulicowości i barbarzyństwa zachodniego. Nie chodzi o to aby się zamknąć na świat tak jak Północna Korea, ale aby organizacyjnie stanowić spójny i solidarny twór ludzi wychowanych w duchu wolnościowym, mentalnie zbieżnych, aby solidarnie odpierali wszelkie zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne tj: polskojęzyczne kukułki czy polityczne pasożyty takie jak obecne POPiS’owe partie według wcześniejszego artykułu.

Problem homoseksualizmu – jest to wyłącznie kwestia obecnej neokolonialnej polityki. Nikogo tak naprawde nie obchodzi tożsamość seksualna innych osob jeśli nie narusza ona obowiązującego prawa w uczciwym kraju (tj: nie zabijaj, nie kradnij, etc). W zaproponowanej Wolnej Polsce kwestia zawierania związków małrzeńskich powinna być wyłącznie sprawą etyczną. Konstytucja nowej Rzeczpospolitej nie wtrąca się tam gdzie nie powinna, bo musi być krótka, konkretna, logiczna i formalnie weryfikowalna bez niepotrzebnych regulacji, certyfikacji, przywilejów, etc. Świadomym homoseksualnym parom do szcześcia nie jest potrzebny akt małrzeński, ale przywileje z niego wynikające. Odciążąjąc państwo od bezsensownego regulowania stanów cywilnych, rozwiązuje się problemy rozszczeniowe ludzi o innych orientacjach seksualnych. Kwestie emerytór, ubezpieczeń, etc powinny być nieprzymusowe, rozpatrywane indywidualnie, w prywatnym zakresie dostosowanym do potrzeb i możliwości każdego obywatela.

Problem imigrantów – nikt już nawet nie ukrywa, że obecna masowa imigracja ludności arabskiej do europy jest motywowana wyłącznie kwestiami ekonomicznymi, żerowaniem na rozbudowanej opiece socjalnej w krajach zachodnich. Takie masowe planowane zaludnianie wyznaczonych obszarów europy, w których ludzie nie chcą już jeść skażonej żywności GMO, pestycydami i innymi chemikaliami, w które banksterzy mocno zainwestowali na wiele lat. Ogromne i wielce dochodowe fabryki zwierząt uprzemysłowione na masową skale to współczesne obozy śmierci dla świń, krów, kurczaków, etc, które w biurokratycznych przepisach przedefiniowane zostały jako zwykłe produkty spożywcze, a nie istoty żywe. Europejczycy wolą produkty biologiczne, tradycyjnie przyrządzane w zdrowy i sprawdzony sposób nawet gdyby miało to być droższe, bo w końcu człowiek staje się tym co je. Wykształceni ludzie szanują swoją prywatność, nie godzą się na szpiegowskie projekty internetowe, farmaceutyczne szantaże, etc. Niestety prości imigranci nie mają pojęcia w co się pakują, dla nich Francja to kraj w którym helikoptery rozpylają perfumy w miastach aby ładniej pachniało. Tymczasem zdemoralizowani banksterzy beda wyzyskiwać ciemnych przybyszy tak samo jak wyzyskują polaków na lichwiarskie pożyczki, lewacką księgowość i niewolniczy byt w antydemokratycznych rządach europejskich. Ludzie prymitywni to idealni wyborcy korespondencyjni dla lewicowych rządów, to zwykłe mięso armatnie w obecnej antydemokracji i główni konsumenci propagandowych mediów, fast food’ow czy produktów planowanego starzenia. Szybko imigranci zorientują się że nie jest tu tak różowo jak przypuszczali zacznął się planowane zamieszki, wewnętrzne konfilkty, etc, ale wtedy będzie już za późno aby skutecznie interweniować i zbuntować się przeciwko banksterom, bowiem mentalnie społeczeństwo będzie niekompatybilne, tj: różne wyznania, wartości, zwyczaje, rozumowanie, etc.

obrona przed syjonistami i masonerią – aby w przyszłości nie dopuścić do takich kontrowersyjnych wydarzeń jak 9/11, smoleńsk/katyń, Kony 2012, ebola i dzisiejszy potop imigrantów. Należy skutecznie odseparować się od środowisk reprezentujących obce interesy takich jak Watykan, Izrael, USA, Rosja, ISIS, itp. Strategiczne planowanie Państwa Polskiego musi bazować na zdroworozsądkowych globalnych przemianach na świecie. Polski rozwój ze względu na ograniczenia terytorialne, zasoby naturalne i ograbione dobra materialne, musi się opierać przede wszystkim na państwowych technologiach, innowacyjności i zaawansowanych studiach teoretycznych (głównie filozoficznych i matematycznych). Priorytetem silnej Polski musi być ochrona i wsparcie polskiej inteligencji, której głównym zadaniem jest rozwijanie nowych źródeł energii, obrony, broni, teleinformatyki, kryptografi, medycyny, etyki, etc. Nie wolno dopuścić nigdy więcej, aby obce służby(głównie z Anglii, USA, Francji, Niemiec i Rosji), międzynarodowi banksterzy, media głównego ścieku czy skorumpowani politycy bezkarnie eliminowały elity intelektualne Narodu Polskiego!


Podsumowanie

W pracy skupiono się nad problemem sprawowania władzy. Przedstawiono wady obecnie funkcjonującej światowej hegemonii środowisk bankowych oraz zaprezentowano oryginalną wizje wolnościowych i sprawiedliwych rządów opartych na naturalnym systemie szlacheckim dla Narodu Polskiego. Zaproponowany framework dla nowej Rzeczpospolitej jest bardzo elastyczny i skalowalny. Można go zastosować wewnatrz już istniejących neokolonialnych systemów takich jak obecna III RP lub w każdym innym kraju na całym świecie. To ludzie, konkretnie spójny Naród Polski oddolnie się organizuje w prawdziwie pokojowy i demokratyczny sposób. Należy zawsze pamiętać, że nie piniądz sam w sobie tworzy jego wartość, ale wiarygodność i stabilność jego zasad funkcjonowania. Obecny przestarzały system bankowy się wali, panikujący banksterzy próbują za wszelką cene przerwócić świat do góry nogami, tak jak to zrobili w czasie wojen światowych. Wolna Polska może szybko stać się liderem światowym w pokojowym rozwiązaniu tej kwestii, udoskanalając innowacyjny protokół blockchain i stosując go we własnym sprawiedliwym systemie wyborczym i finansowym. Finalnym etapem jest solidarne złączenie wielu tego typu autonomii demokratycznych z całego świata w jedną spójną Rzeczpospolitą według prostego schematu przedstawionego powyżej.


[Wykop][Reddit][diaspora*]

Bibliografia:

[Wolne Media]

[Profesor Jerzy Robert Nowak]

[Independent Trader]

[PRACowniA]

[Zapomniane dzieje Polski]

[Prism Break]

[Blog Piotra Beina]

[Dr. David Duke](Eng)