Naprawa patologicznego systemu wyborczego w Polsce – manifest obywatelski

[google translation]

„Im słabsza jest organizacja państwa, tem silniej musi być zorganizowany naród, jeżeli nie chce zginąć” – Roman Dmowski

Wstęp

Fundamentem prawdziwej demokracji jest uczciwy i wiarygodnie działający system wyborczy. Główną przeszkodą w tworzeniu idealnej demokracji w praktyce jest przeprowadzenie sprawnie działającej identyfikacji osób fizycznych (nawet banki, google, facebook, etc nie radzą sobie w 100% z tym problemem), zaś kwestia weryfikacji głosów jest w zasadzie kompletnie ignorowana. Poza tym sam proces głosowania podatny jest na różnego rodzaju manipulacje:

W różnych częściach świata przy uwierzytelnianiu osób fizycznych próbuje się stosować policyjne techniki inwigilacyjne chociażby poprzez usiłowanie wprowadzenia takich rozwiązań jak PRISM, SOPA, PIPA, ACTA, PPP, etc. Tego typu praktyki niezależnie od prawdziwych intencji jawnie naruszają prywatność i mogą przyczyniać się do manipulocji w podejmowaniu decyzji przez co demokracja jest poważnie zagrożona. Motywem takiego przestępczego działania jest utrzymanie klanów przy władzy oraz ochrona interesów wielkich korporacji, obcych rządów, finansistów, mafiozów, etc. Stabilność tego typu pseudo-demokracji jest utrzymywana z pieniędzy podatników poprzez medialną propagandę, która wykorzystuje pełny arsenał socjotechnicznych trików tj:

W skrócie: wyrafinowane robienie wody z mózgu na koszt podatnika. W związku z powyższym niezbędny jest program naprawczy systemu wyborczego (nawet jeśli społeczeństwo cechuje się nadzwyczajną uczciwością, profilaktyczne systemowe procedury chroniące przed oszustwami powinny być standardem), aby chociaż utrzymać pozory dbania o demokracje. Brak nadzoru funkcjonowania systemu wyborczego, brak dogłębnych badań i analiz naukowych w jaki sposób usprawnić i zabezpieczyć fundamenty prawdziwej demokracji sprawia, iż każde uczestnictwo w obecnych wyborach jest farsą która wspiera jedynie mafijne układy polityczne ludzi instytucji, których od 25lat nie można wyplenić z polskiej polityki.

„Mądrze jest skierować swój gniew na problem, nie na ludzi. Skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach” – William Arthur Ward

Wymagania

Dowodem na to iż z technicznego punktu widzenia możliwe jest zaprojektowanie prostego, taniego, otwartego, bezpiecznego i uczciwego systemu wyborczego jest przedstawiony tutaj przykład, który pokrótce wymaga jedynie następujących elementów składowych:

 1. komisja wyborcza (prawdziwi sędziowie a nie atrapa obecnej PKW, mężowie stanu wszystkich partii politycznych, obserwatorzy zagraniczni, ochotnicy z zewnątrz)
 2. lokal wyborczy (zabezpieczony i przygotowany pod nadzorem całej komisji wyborczej, która odpowiada prawnie za ewentualne niedociągnięcia)
 3. zabezpieczone bilety wyborcze (lista silnych liczb losowych wygenerowana przez komisje wyborczą)
 4. komputer wyborczy (urna elektroniczna) z dostępem do sieci p2p bitcoin i drukarką
 5. papier urzędowy z certyfikowanymi zabezpieczeniami
 6. aplikacja obsługująca wybory z portfelem bitcoin
 7. wyborca z własną parą kluczy kryptograficznych
 8. przeźroczysty i monitorowany na żywo przez kamery internetowe sejf wyborczy do którego wrzucane są papierowe formularze i z którego nic nie może się wydostawać do zakończenia wyborów

Przebieg wyborów

Przedstawiony poniżej algorytm działania uczciwych wyborów odporny jest na szereg różnych manipulacji z zewnatrz jak i wewnatrz. Nie mając całkowitej pewności czy nasz głos został zfałszowany czy nie, nie można z góry zakładać że przy wiekszej frekwencji to jest nieistotne. Fałszerstwa wyborcze to w pełni skalowalny proces, który działa tym lepiej im wiecej naiwnych wyborców oddaje głosy w zepsutym systemie (tzw. kontrolowany chaos). Nawet ogłaszane w mediach rzekome frekwencje i statystyki polityczne (przypominające durne sms’owe zabawy eurovizji) to bardzo niepewne źródło bo również pozbawione jakiej kolwiek weryfikacji. Podstawą zaproponowanego tutaj systemu jest nieufność wszystkich zainteresowanych (trust nobody) i dokładna weryfikacja każdych działań ze wszystkich stron, czego efektem jest sprawiedliwy i wiarygodny system wyborczy dziłający tj poniżej:

 1. Checkin – osobista identyfikacja wyborców w specjalnych lokalach przez cała komisje wyborczą (najważniejszy etap, który powinien przebiegać w bardziej rygorystycznych warunkach niż na lotniskach międzynarodowych)
 2. Po udanym checkin wyborca losuje dokładnie jeden bilet wyborczy (nikt oprócz wyborcy nie może widzieć tego numerka)
 3. Wyborca wchodzi do izolowanego pomieszczenia w którym znajduje się tylko elektroniczna urna wyborcza.
  1. Wyborca loguje się do aplikacji wyborczej poprzez bilet wyborczy
  2. Wyborca wypełnia elektroniczny formularz który gwarantuje poprawność wprowadzanych danych (niepełne lub źle wypełnione formularze nie są zatwierdzane)
   1. Jeśli wszystko się zgadza wyborca wprowadza do aplikacji swój klucz publiczny którym zatwierdza wysłanie formularza (każdy glos zawiera klucz publiczny swojego właściciela oraz numer bilecika wyborczego)
   2. Aplikacja sprawdza w blockchain czy nikt wcześniej nie użył podanego klucza publicznego lub bilecika wyborczego
    1. Jeśli system wykrył ze bilecik wyborczy lub klucz publiczny wyborcy był już wcześniej użyty, komputer się blokuje i włącza alarm (incydent odnotowany dla publiczności a sprawa skierowana do wyjaśnienia przez komisje)
    2. Jeśli wszystko jest ok, to nowa transakcja bitcoin z wbudowanymi tekstowymi danymi jawnie wypełnionego formularza wyborczego jest wysyłana do sieci p2p bitcoin (tj nowy startup Colu, który swój biznes opiera na zapisywaniu praw własności w blockchain, albo La`Zooz – aplikacja transportowa równiez bazująca na blockchain, itp)
  3. Po zatwierdzeniu transakcji w blockchain urna drukuje dwie papierowe wersje zrealizowanego głosu na specjalnie zabezpieczonym papierze wyborczym (jedna wersja trafia bezpośrednio do sejfu wyborczego, a druga jest pokwitowaniem dla wyborcy) i komputer się wylogowuje (użytkownik ma określony czas na opuszczenie pomieszczenia w przeciwnym razie włącza się alarm)
 4. Checkout – wyborca dostaje z powrotem swoje rzeczy osobiste (przy urnie wyborczej nie można posiadać żadnych elektronicznych urządzeń, metalowych przedmiotów, chemikaliów, etc, etc – gorzej niż na lotnisku)
 5. Po zakończeniu głosowania sejf wyborczy oficjalnie na żywo, na oczach milionów Polaków zostaje odpieczętowany, otwarty i następuje publiczne, narodowe liczenie głosów papierowych
 6. Weryfikacja wszystkich procedur, protokołów, uwag, obserwacji, etc
 7. Jeśli wszystko sie zgadza wybory zostają oficjalnie zamknięte, a wszystkie głosy wraz z dokumentami weryfikacyjnymi zostają publicznie udostępnione aby rozpocząć narodową debate nt przebiegu całej procedury i ewentualnych uwag/propozycji na przyszłość
 8. W sytuacjach skrajnych, ataków terrorystycznych, etc wybory należy powtorzyć eliminując przyczyne błedu, co z technicznego punktu widzenia nie wymaga dużych nakładów finansowych w przeciwieństwie do obecnego systemu.

Uwagi

Źródła systemu informatycznego obsługującego wybory powinny bazować na rozwiązaniach Open Hardware i Open Source oraz powinny być ogólnodostępne aby każdy miał możliwość dokładnego zapoznania się z zasadą działania całego systemu wyborczego(oczywiście bez poufnych danych konfiguracyjnych tj np hasła, adresy ip, email, etc), aby każdy mógł aktywnie wspierać jego rozwój przy eliminowaniu potencjalnych błędów oraz aby komisja nadzorująca wraz ze swoimi specjalistami miała pełny wgląd w procesie przygotowywania lokali wyborczych weryfikując wszelkie procedury, urządzenia, sumy kontrolne, etc. Przykładowo system informatyczny mógłby bazować na procesorach SPARC z zainstalowanym FreeBSD/Debian. Elektroniczna urna to z założenia bardzo proste urządzenie nie wymagające wielkich mocy obliczeniowych czy skomplikowanych rozwiązań technicznych. Bardzo istotnym elementem projektowym uczciwego systemu wyborczego jest zasada KISS, która musi być nadzorowana przez społeczność internetową na wzór Linux Foundation. Wszelkie dodatkowe fajerwerki techniczne, licencje, etc bez których można by się obejść powinny być traktowane jako potencjalne zagrożenie dla systemu. Tak przygotowana elektroniczna urna wyborcza posiada tylko jeden interfejs do wypełniania formularza wyborczego który gwarantuje poprawność wprowadzanych danych (system nie akceptuje niepełnego lub źle uzupełnionego dokumentu). Urządzenie również posiada wyłącznie jedno bezpieczne połączenie z siecią p2p bitcoin oraz prostą drukarkę wyposażoną w szereg zabezpieczeń tj: hologramy, certyfikowany papier, etc.

rzeczywista urna wyborcza IIIRP

dorobek 25letniej „wolnosci” IIIRP

Zalety

Przedstawiony powyżej sprawiedliwy system wyborczy zawiera szereg innowacyjnych usprawnień i zabezpieczeń które w żadnym państwie dupokratycznym tj Niemcy, Litwa, Polska, etc nie są znane, czyli:

 • jawność wyborów z zachowaniem pełnej prywatności dla wyborców
 • trójstronna weryfikacja głosów (wyborca – blockchain – komisja wyborcza)
 • redukcja do minimum ilości głosów nieważnych (głos nieważny pojawia się głownie na życzenie wyborcy który stracił swój papierowy egzemplarz głosu, klucz prywatny bądź bilet wyborczy)
 • całkowita liczba głosów jest weryfikowana przez ilość transakcji bitcoin, ilość zużytych biletów wyborczych, ilość papierowych głosów w sejfie wyborczym oraz ilość osób wchodzących i wychodzących z lokali wyborczych
 • trwałość oddanych głosów gwarantują papierowe egzemplarze w sejfie wyborczym oraz glosy zapisane w blockchain, który jest obecnie najbezpieczniejszą elektroniczną bazą danych na świecie
 • końcowe wyniki wyborów są dostępne dla wszystkich. Każdy może tworzyć własne statystyki pobierając dane z blockchain, które są całkowicie anonimowe
 • wyborca nie musi się znać (choć powinien bo ma taką możliwość) na technicznych szczególach całego systemu. Głównym zadaniem wyborcy jest oddanie głosu przez prymitywny interfejs przypominający zamawianie burgera z McSyfa. Ważne że wszystkie źródła systemu są publicznie dostępne i miliony geek’ów oraz naukowców z całego świata na bierząco dba o bezpieczeństwo, stabilność i wiarygodność tak zaprojektowanych uczciwych wyborów.

Wady

 • to nie jest rozwiązanie idealne (choć już bardzo bliskie perfekcji), którego z praktycznego punktu widzenia nie da się osiągnąć, przez co jak widać idealna demokracja nie istnieje – żyjemy w świecie dupokracji!
 • uczciwość systemu zależy od poniższych elementów
  • checkin wyborców (głównie komisja ma kontrole nad tym czy zmarłe, wirtualne lub obce osoby nie naruszają systemu – a na błędach ludzkich nie można polegać)
  • szczelność sejfu wyborczego (aby żadni terroryści nie zniszczyli lub nie wkradli się do głosów)
  • zabezpieczenia blockchain (mimo że obecnie nie ma nic bezpieczniejszego, to w przyszłości może się to zmienić. Póki co dopóki Blockchain jest odpowiedzialny za poważne operacje finansowe przez ostatnie 5lat, gdzie na chwilę obecną w obrocie jest ok 13 milionów bitcoinów, których wartość wynosi ok. 200USD za 1BTC(wg giełdy bitstamp), to śmiało można zaufać tej technologii)
  • przytomność wyborców (przyszłość głównie od nich zależy, od tego jak będą weryfikować system wyborczy – fundament „demokracji”, w obronie której należy stanowczo przeciwstawiać się jawnie niesprawiedliwym rozwiązaniom)

Podsumowanie

W pracy nawiązano dyskusje nt stanu obecnej atrapy systemu wyborczego w Polsce oraz wyszczególniono jego największe patologie. Udowodniono również, że główne przyczyny złego stanu fundamentów „polskiej demorkacji” nie są związane z kwestiami technicznymi, które można w tani, prosty i wiarygodny sposób rozwiązać na wiele sposobów. Zmiana obecnej patologii w państwie polskim leży jedynie w gestii władz oraz opozycji i po ostatnich zmianach w projekcie ustaw widać jak olewatorsko podchodzą do kwestii naprawy systemu wyborczego, który przez przeszło ćwierć wieku działa tak samo w skorumpowanej IIIRP (dokument jest czysto kosmetyczny, obarczony wieloma błedami i de facto wciaż nierozwiązujący głównych problemów przedstawionych na tej stronie). Wreście w pracy zaproponowano praktyczne rozwiązanie budowy prostego, taniego, otwartego, bezpiecznego i uczciwego systemu wyborczego, którego implementacje możnaby wdrożyc nawet w istniejącą już strukture wyborczą jako dodatkowy moduł weryfikujący głosy. Zaproponowany system jest elastyczny, skalowalny i otwarty na wszelkie sprawdzone udoskonalenia. Zakładając, iż każdy obywatel posiada smartfon możnaby nawet zbudować zewnętrzną społeczną stronę internetową, bazującą na przedstawionych tu zasadach, jako zdalną urnę weryfikacyjną, która zbierałaby zdjęcia obywateli w trakcie dowolnie obowiązującej ordynacji wyborczej (cokolwiek wydaje sie się być lepszym rozwiązaniem niż szeroko otwarta na fałszerstwa obecna ordynacja wyborcza). Nie można się dziwić że obecnie głównie żałośni karierowicze i totalne świry kandydatują do politycznego koryta, bo żaden niezależny i zdrowo myślący człowiek nie będzie uczestniczył w tej antydemokratycznej farsie wyborczej w 3RP.

Na koniec warto zwrócić uwagę na ogromną wagę problemu jakim jest kwestia systemu wyborczego. Jak juz wielektrotnie zostało to poruszane, system wyborczy to podstawa każdej demorkacji, a wiec wszystko praktycznie zależy od tych fundamentów. Nawet sędziowie, których ktoś jakoś musi wybrać bo przecież nie są zsyłani z niebios, nie mają moralnego prawa jednoznacznie osądzać zasad funkcjonowania systemu wyborczego. W związku z powyższym prawdziwi demokraci, niezależnie od opcji politycznej, ludzie którzy chcą uczestniczyć w uczciwych wyborach, powinni uzbroić się przed wyrafinowaną propagandą miedialną, której celem jest rozmycie głównego problemu jakim jest naprawa systemu wyborczego, na wątki drugorzędne, lokalne, zastępcze lub nieistotne w skali globalnej tj, np rozsztrzyganie czy wybory były uczciwe czy jednak doszło do fałszerstwa – problem w tym że obecny system wyborczy jest tak zaprojektowany że nie da się tego jednoznacznie udowodnić/zweryfikować tzw. argumentum ad ignorantiam i dlatego trzeba to zmienić póki jeszcze można, póki nie jest za późno, póki Polska należy do Polaków! Ponadto obecnie skorumpowane rządy, obowiązujące prawo, propagandowe media i betonowa opozycja (pod sterami PiS czy PO) sa w zupelności zbędne do zrealizowania tego pomyslu! Bazując na przedstawionych wskazówkach możnaby stworzyć amatorski prototyp wyborów, zrealizować kilka pomyślnych testów i zebrać niezbędne pieniądze na wdrażanie systemu z CrowdSourcing’u, przez wolontariat, akcje świątecznej pomocy, itp. Na przykladzie Belgi, która ostatnio przez ponad rok funkcjonowala bez rządu, widać dobitnie że obecna formuła polityczna (składająca się głównie z idiotycznych marionetek telewizyjnych tj Tusk, Komorowski, Sikorski, etc robiących wszystko na pokaz) jest w praktyce zbędna, a nawet szkodliwa dla społeczeństwa! Po stworzeniu prawdziwie uczciwych wyborów Polska może stać sie naprawdę niezależna, zakwitnie bo fundamenty demokracji bedą w końcu solidne!

[Wykop][Reddit][Twitter]

Bibliografia